Toekomstige Stichting

´Men zegt wel dat dingen die de moeite waard zijn nooit makkelijk zijn. Net als iedereen ben ook ik onderweg de nodige hobbels tegengekomen in het leven. Maar ook als het kon, zou ik daar niets aan veranderen! Waarom? Omdat ik op deze reis veel geleerd heb en hierdoor kunnen helpen  in de echte wereld waar het direct resultaat op zal leveren.´


Stichting nog op te richten

Een stichting is de organisatievorm die gebruikt wordt voor maatschappelijke doelen. Een stichting heeft geen winstoogmerk. Tegelijk is de stichting wel een rechtspersoon en dus zijn de activiteiten afgescheiden van de bestuursleden. Stichtingen ontvangen bedragen via donateurs, sponsors, subsidie of vrijwillige activiteiten zoals het inleveren van lege flessen bij de supermarkt. Een stichting oprichten kost geld. De goedkoopste Notaris in Nederland vraagt hier 350 euro voor. Zodra er 350 euro aan donaties binnen is gekomen kan ik dit in gang zetten en met de stichting een anbi status aanvragen. Dit geeft weer wat belastingvoordeel aan de donateur.